Giám đốc Fantom Foundation: Việc rút tiền là do sự không chắc chắn xung quanh Multichain

Jinse Finance đã báo cáo rằng Andre Cronje, giám đốc của Fantom Foundation, cho biết do sự không chắc chắn xung quanh Multichain, nền tảng đã ngừng cung cấp thanh khoản cho MULTI token trên SushiSwap. Cronje tuyên bố rằng số tiền trong ví chưa được bán và ngay khi Multichain có thể đưa ra tuyên bố về điều này và làm rõ vấn đề, chúng tôi sẽ thực hiện lại LP. Như đã báo cáo trước đó, quỹ đã rút 2,4 triệu đô la trong MULTI vào ngày 24 tháng 5. MULTI là mã thông báo gốc của giao thức đa chuỗi chéo.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr