Giám đốc điều hành Franklin Templeton: Chúng tôi hiện đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ đầu tư Bitcoin và làn sóng tiếp theo sẽ có sự tham gia của các tổ chức lớn

Giám đốc điều hành Franklin Templeton Jenny Johnson cho rằng rằng nó vẫn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ đầu tư Bitcoin và các quỹ tổ chức lớn vẫn chưa triển khai đầy đủ tiền vào loại tài sản này. Johnson cho biết: “Đây thực sự là làn sóng đầu tiên của tài sản người chấp nhận sớm và tôi cho rằng làn sóng tiếp theo là các tổ chức lớn hơn”. sẽ tiếp tục tăng trưởng. (Cointelegraph)

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr