Giá XRP giảm hơn 3% sau khi Ripple mở khóa 1 tỷ token

Hôm qua Ripple phát hành 1 tỷ XRP từ ba tài khoản ký quỹ vào ngày 1/8, giá XRP giảm hơn 3% trong 24H theo dữ liệu của CoinGecko.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr