Giá trị vốn hóa thị trường WIF vượt ARB, xếp thứ 47

Dữ liệu CoinGecko cho thấy giá trị vốn hóa thị trường của WIF hiện vượt quá 2,68 tỷ USD, vượt qua ARB (2,62 tỷ USD) và xếp thứ 47.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr