Roblox thuê kỹ sư phần mềm cao cấp của Web3 để phát triển các giải pháp Web3

Nền tảng metaverse Roblox đang tuyển dụng một kỹ sư phần mềm cấp cao của Web3 để giúp Roblox chuẩn bị cho Web3, phát triển các giải pháp Web3 và tích hợp chúng với các công nghệ Roblox hiện có trong Roblox. 

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr