Giá token friend.tech giảm 6,5% xuống còn 3,75 USD trên thị trường thứ cấp

Theo dữ liệu từ Whales.market, tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2024, giá token friend.tech trên thị trường thứ cấp tạm thời được định giá ở mức 3,75 USD. Con số này đánh dấu mức giảm 6,5% so với giá 24 giờ trước đó. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt 104.277,4 USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr