Giá PYTH giảm mạnh hơn 19% trong 24 giờ, nhiều tài sản bị cầm cố dưới 400 triệu USD

Theo dữ liệu từ Dune, giá PYTH đã giảm hơn 19% trong 24 giờ qua, rơi xuống mức dưới 0,36 USDT. Hiện tại, nhiều tài sản PYTH đang bị cầm cố với giá trị dưới 400 triệu USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr