OKX đã thành lập trụ sở châu Âu tại Paris

Theo CoinDesk, OKX đã thành lập trụ sở chính ở Châu Âu tại Paris và đã nộp đơn đăng ký làm Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số (DASP) cho Cơ quan thị trường tài chính Pháp (AMF), dự kiến ​​tuyển dụng khoảng 100 nhân viên trong ba năm tới, dự kiến ​​sẽ tuyển dụng khoảng 30 nhân viên.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr