Giá DogeChain (DC) tiếp tục tăng bất chấp thị trường xấu

Cặp tỷ giá DC/ WWDOGE hiện đang giao dịch ở mức 0,00238, tức tăng gần x2 so với hôm qua. Mặc dù toàn thị trường đang đỏ lửa nhưng có vẻ meme coin không bị ảnh hưởng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr