Tether nắm giữ 25% cổ phần của BitDeer và là cổ đông lớn thứ hai

Theo một tài liệu được tiết lộ bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, nhà phát hành UST Tether hiện nắm giữ 25% cổ phần của công ty khai thác Bitcoin Bitdeer. Điều này khiến công ty đứng sau Tether (USDT) trở thành cổ đông lớn thứ hai về cổ phiếu thiết bị khai thác BTC, chỉ đứng sau Victory Courage Ltd., được cho là đã đăng ký dưới tên Wu Jihan.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr