Genesis được phép thanh toán 3 tỷ USD cho khách hàng, nhưng kế hoạch “bồi thường giá thấp” của DCG bị bác bỏ

Tòa án đã chấp thuận cho Genesis Global, một công ty cho vay tiền điện tử đang trong quá trình phá sản, thanh toán khoản tiền 3 tỷ USD cho khách hàng dưới dạng tiền mặt và tiền điện tử. Tuy nhiên, Thẩm phán Phá sản Hoa Kỳ Sean Lane bác bỏ đề xuất của Digital Currency Group (DCG), công ty mẹ của Genesis, nhằm giới hạn mức thanh toán cho khách hàng dựa trên giá trị tài sản điện tử vào thời điểm Genesis nộp đơn xin phá sản vào tháng 1 năm 2023.

Kể từ thời điểm nộp đơn, giá trị tiền điện tử đã tăng đáng kể, dẫn đến tranh chấp giữa DCG và Genesis về việc ai sẽ hưởng lợi từ mức tăng này. DCG lập luận rằng khách hàng chỉ nên được bồi thường dựa trên giá trị tài sản điện tử tại thời điểm phá sản, trong khi Genesis cho rằng họ nên được thanh toán đầy đủ số tiền họ nợ.

Thẩm phán Lane phán quyết rằng Genesis nên ưu tiên thanh toán cho khách hàng bằng tiền điện tử khi có thể. Tuy nhiên, do Genesis không sở hữu đủ tiền điện tử để thanh toán toàn bộ khoản nợ, một phần thanh toán có thể được thực hiện bằng tiền mặt.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr