CEO TPS Capital từ chức trong lúc công ty bị cáo buộc liên quan đến Three Arrows Capital

CEO TPS Capital, Stefan Chu đã từ chức công ty. Điều đáng nói ở đây là TPS đang bị cáo buộc có liên quan đến Three Arrows Capital vừa phá sản cách đây chưa lâu.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr