Gemini: DCG không trả được khoản nợ khoảng 630 triệu đô la vào ngày 11 tháng 5

Jinse Finance đã báo cáo rằng kể từ ngày 19 tháng 5, Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số (DCG) đã không thanh toán khoản nợ khoảng 630 triệu đô la Mỹ vào ngày 11 tháng 5. Gemini cho biết họ đang làm việc với Genesis, DCG và các chủ nợ để cung cấp cho DCG khả năng trả nợ tạm thời để tránh vỡ nợ, nhưng nếu không đạt được thỏa thuận nào, Gemini và các bên khác sẽ đề xuất với Genesis một kế hoạch tái cấu trúc sửa đổi mà không cần sự chấp thuận của DCG. Ngoài ra, Gemini đang chuẩn bị yêu cầu Genesis trả lại hơn 1,1 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số cho hơn 200.000 người dùng Kiếm tiền của mình.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr