FTX giải quyết khiếu nại thuế 24 tỷ USD với IRS

FTX đã đạt được thỏa thuận giải quyết với IRS về yêu cầu bồi thường thuế trị giá 24 tỷ USD. Số tiền giải quyết chỉ là một phần nhỏ so với số tiền mà IRS cho biết họ còn nợ, điều này sẽ giúp FTX trả một khoản bồi thường lớn cho khách hàng. IRS sẽ nhận được yêu cầu ưu tiên 200 triệu USD trong trường hợp phá sản của FTX, khoản tiền này sẽ được thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ ngày kế hoạch tái tổ chức được đề xuất của công ty có hiệu lực.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr