Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhFriend.tech: Lỗi mất kết nối đột ngột đã được giải quyết, nếu...

Friend.tech: Lỗi mất kết nối đột ngột đã được giải quyết, nếu đăng xuất đột ngột, bạn buộc phải thoát APP và khởi động lại

friend.tech đăng trên mạng xã hội rằng hiện nay nhiều người dùng gặp tình trạng mất kết nối đột ngột khi xử lý giao dịch trên APP, vấn đề này đã được giải quyết nhưng nếu bạn thấy vẫn không xem được nội dung màn hình hoặc tài khoản của bạn bị đăng xuất đột ngột. , , bạn cần buộc thoát khỏi APP và mở lại. Nếu được yêu cầu đăng nhập lại, bạn cần nhập lại tài khoản của mình để đăng nhập. Nếu hệ thống nhắc bạn nhập mã mời, điều đó có nghĩa là bạn đã sử dụng phương thức đăng nhập khác với phương thức đăng ký và bạn cần đăng xuất và sử dụng phương thức đăng nhập ban đầu.