IRS Official: Kế hoạch thuế tiền điện tử có thể có trong 12 tháng

Julie Foerster, người đứng đầu bộ phận thuế tiền điện tử của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS), cho biết tại Hội nghị Đồng thuận năm 2023 rằng IRS hy vọng sẽ ban hành các hướng dẫn về thuế tiền điện tử “trong vòng 12 tháng”. 

Hiện tại, IRS coi tiền điện tử là tài sản ảo có thể chuyển đổi có thể được sử dụng để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ, được giao dịch kỹ thuật số giữa những người dùng và đổi lấy các loại tiền tệ khác. Mặc dù không được coi là đấu thầu hợp pháp, nhưng chúng được coi là tài sản cho mục đích thuế liên bang, vì vậy người dùng được yêu cầu báo cáo hoạt động tài sản kỹ thuật số của họ trên tờ khai thuế. Foerster nói rằng tài sản kỹ thuật số không ngừng phát triển và các cơ quan quản lý cần tăng cường liên lạc với cộng đồng mã hóa. IRS đang có kế hoạch thay đổi quan điểm về tiền điện tử và hy vọng sẽ hợp tác nhiều hơn với ngành.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr