FRIEND giảm xuống còn 0,76 USD, giảm hơn 60% trong tháng qua

friend.tech Token FRIEND đã giảm hơn 10% trong 24 giờ qua và hơn 60% trong tháng qua, tạm thời giao dịch ở mức 0,76 USD. Trước đó, friend.tech đồng sáng lập ám chỉ rằng mối quan hệ giữa đội ngũ và Base không ổn định và họ có ý định hủy bỏ thỏa thuận.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr