Founder Telegram đề xuất hợp đồng thông minh giống NFT để đấu giá username

Username là độc nhất và không thể giống nhau nên Founder Telegram, Pavel Durov đưa ra đề xuất đấu giá những tên được săn đón nhiều nhằm tạo ra công bằng cho mọi người, ông muốn sử dụng hợp đồng thông minh giống NFT để mọi thứ minh bạch và công khai.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr