Founder Crypto Unicorns: Các blockchain games ngày càng trở nên tốt hơn

Founder Crypto Unicorns, Aron Beireschmitt đưa ra ý kiến của mình về GameFi. Ông cho rằng các blockchain games ngày càng trở nên tốt hơn bởi đang xây dựng nền kinh tế bền vững trong game, tập trung vào gameplay nhiều hơn là hướng người chơi tạo ra lợi nhuận.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr