FLOKI đạt mức cao mới, tăng hơn 24% trong 24 giờ

Thị trường Bitget cho thấy FLOKI tiếp tục kéo lên, tăng hơn 24% trong 24 giờ, đạt tối đa 0,0003382 USDT và tạm thời báo cáo ở mức 0,0003357 USDT, lập Cao nhất mọi thời đại (ATH).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr