Gã khổng lồ tiếp thị Hàn Quốc FSN hợp tác với Chainlink Labs đẩy mạnh NFT

Gã khổng lồ tiếp thị kỹ thuật số Hàn Quốc FSN đã công bố hợp tác với Chainlink Labs để đẩy nhanh việc áp dụng rộng rãi NFT ở Hàn Quốc. Thông qua sự hợp tác này, FSN sẽ nâng cao hơn nữa tính minh bạch và ổn định của các dự án NFT, đồng thời thúc đẩy nhận thức rộng rãi của người dùng về các dự án NFT.

Lee Sang Seok, giám đốc điều hành FSN, nói rằng các dịch vụ oracle của Chainlink rất quan trọng để mở khóa các dạng tiện ích NFT mới, tạo dựng niềm tin của người dùng vào các dự án Web3.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr