Fed làm rõ dịch vụ thanh toán tức thì FedNow không liên quan gì đến CBDC

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã làm rõ rằng dịch vụ mới FedNowService của họ để thanh toán ngay lập tức giữa các cơ quan không liên quan gì đến tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Cục Dự trữ Liên bang đã chứng nhận FedNowService là “sẵn sàng” sau khi 41 tổ chức tài chính, 15 nhà cung cấp dịch vụ và Bộ Tài chính Hoa Kỳ tham gia thử nghiệm hệ thống, sẽ ra mắt vào cuối tháng 7 năm 2023. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương phải làm rõ rằng lời hứa thanh toán fiat ngay lập tức và thanh toán tổng thời gian thực (RTGS) không được hỗ trợ bởi CBDC. Trong một tweet, Cục Dự trữ Liên bang tuyên bố rằng dịch vụ FedNow tương tự như các dịch vụ thanh toán khác như Fedwire và FedACH, cả hai đều hoạt động trong giới hạn của hệ sinh thái tiền tệ fiat.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr