FDIC tiếp tục khẳng định FTX không có các khoản tiền bảo hiểm tại cơ quan này

Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi liên bang Hoa Kỳ (FDIC) tiếp tục khẳng định FTX không hề có các khoản bảo hiểm tiền gửi tại đây và yêu cầu sàn giao dịch này tránh gây hiểu lầm đến người dùng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr