Fantom Foundation thành lập Sonic Foundation để hỗ trợ ra mắt chuỗi mới

Fantom Foundation vừa công bố thành lập Sonic Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển và áp dụng của Sonic, chuỗi khối mới được xây dựng trên nền tảng Fantom.

Sonic Foundation sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc quản lý Sonic, bao gồm:

  • Quản trị: Thiết lập và duy trì các quy tắc quản trị cho chuỗi Sonic, đảm bảo sự phát triển phi tập trung và minh bạch của dự án.
  • Quỹ mạng: Quản lý quỹ dành cho Sonic, hỗ trợ các dự án xây dựng và phát triển trên nền tảng Sonic.
  • Quan hệ đối tác: Hợp tác với các tổ chức khác trong ngành blockchain để thúc đẩy sự áp dụng của Sonic.
  • Phát triển hệ sinh thái: Khuyến khích phát triển các ứng dụng phi tập trung (DApps) và dịch vụ trên Sonic.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr