EU ESMA công bố các quy tắc tiền điện tử chi tiết đầu tiên

Vào ngày 12 tháng 7, Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) đã đưa ra một loạt các đề xuất chi tiết về cách ủy quyền cho các công ty mã hóa ở Liên minh Châu Âu. Cơ quan EU cũng đang tìm kiếm thông tin bí mật về doanh thu dự kiến ​​của công ty tiền điện tử, số lượng sách trắng và việc sử dụng các giao dịch trực tuyến và ngoại tuyến trong một cuộc tư vấn kéo dài đến ngày 20 tháng 9. ESMA cho biết các cuộc tham vấn tiếp theo về tính bền vững và lưu giữ hồ sơ sẽ diễn ra vào tháng 10, với bộ hồ sơ cuối cùng sẽ được hoàn thành vào đầu năm 2024 và sẽ xem xét thời điểm tiền điện tử được coi là chứng khoán và cách các công ty nước ngoài sẽ phục vụ khách hàng EU.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr