ApeCoin có kế hoạch trì hoãn việc ra mắt tính năng commit APE khoảng 2-4 tuần

Vào ngày 17 tháng 10, cộng đồng ApeCoinDAO đã đưa ra dự thảo AIP, đề xuất trì hoãn việc ra mắt chức năng farm APE khoảng 2-4 tuần để có thể kiểm soát lần nữa nhằm ngăn chặn việc hack. Tin tức trước đó, nhà phát triển công cụ Web3 HorizenLabs đã thông báo rằng họ dự kiến ​​ra mắt chức năng commit APE vào ngày 31 tháng 10, chức năng này cũng có thể được nâng cao hoặc trì hoãn một tuần.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr