EU đồng ý về các quy tắc vốn cho các ngân hàng tiền điện tử

Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận chính trị về luật vốn ngân hàng mới vào thứ ba, sau khi các nhà lập pháp tìm kiếm các quy tắc “cấm” để ngăn chặn tiền điện tử không bảo đảm xâm nhập vào hệ thống tài chính truyền thống. Thỏa thuận chính trị, cũng đưa ra những thay đổi sâu rộng và gây tranh cãi đối với cách các ngân hàng đánh giá rủi ro trong kinh doanh và cho vay mua nhà, hiện phải được các quốc gia thành viên và các nhà lập pháp trong Hội đồng EU bỏ phiếu để trở thành luật, một quá trình thực sự có thể mất nhiều tháng. Các nhà thiết lập tiêu chuẩn quốc tế tại Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng hiện đang hoàn thiện nội dung của bộ quy tắc toàn cầu cho các ngân hàng tiền điện tử. Nhưng các chi tiết đã được công bố cho thấy rằng trọng số rủi ro tối đa có thể là 1.250% được ấn định cho các loại tiền điện tử thả nổi tự do.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr