Ethereum tăng gần 30% trong tháng 5, đánh dấu hiệu suất hàng tháng tốt nhất kể từ tháng 2

Theo dữ liệu từ coinglass và CryptoSlate, Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong tháng 5, đạt gần 30%, trở thành tháng tăng trưởng mạnh nhất kể từ tháng 2 với mức tăng 46%.

Dữ liệu lịch sử cho thấy tháng 5 thường là tháng thuận lợi cho Ethereum, với mức tăng trung bình 31%. Bitcoin cũng có xu hướng tăng trong tháng 5, với mức tăng hơn 12% trong tháng vừa qua, đánh dấu sự phục hồi sau mức giảm 15% vào tháng 4.

Tuy nhiên, xu hướng lịch sử cho thấy Bitcoin thường có tháng 6 ảm đạm, với mức tăng trung bình chỉ 0,25%. Trái ngược với Bitcoin, Ethereum có thể tiếp tục đà tăng trưởng so với Bitcoin, vì tỷ lệ ETH/BTC đã tăng trưởng ổn định từ đầu năm đến nay, phản ánh vị thế ngày càng nổi bật của Ethereum.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr