Ethereum phục hồi trên 3.800 USD

Ethereum đã phục hồi và vượt mức 3.800 USD và hiện được niêm yết ở mức 3.800,1 USD. Mức giảm trong 24 giờ đã thu hẹp xuống còn 1,93%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr