Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin tứcEthereum ACDE 172: Devnet 10 sẽ ra mắt sau khi devnet 9...

Ethereum ACDE 172: Devnet 10 sẽ ra mắt sau khi devnet 9 ổn định và dự kiến là hội nghị cuối trước testnet

Nhà phát triển Ethereum Tim Beiko đã đăng một bản tóm tắt về cuộc gọi hội nghị Thực thi Nhà phát triển cốt lõi Ethereum (ACDE) lần thứ 172. Hội nghị đề cập đến trạng thái mới nhất của thử nghiệm Dencun, bản cập nhật EOF kỹ lưỡng và thảo luận về khả năng tương thích L1/L2 cũng như các bước ưu tiên nâng cấp tiếp theo. 

Mạng devnet-9 có tỷ lệ tham gia là 93%, tổ hợp máy khách Geth/Teku đã được thử nghiệm trên đó, có vấn đề với cặp Prysm/Erigon, EthereumJS và tất cả các nhóm đang tiến hành sửa lỗi;

Quá trình thử nghiệm MEV đã bắt đầu trên mạng, trong Cả bộ lặp và trình xây dựng đều được điều hành bởi Flashbots. Chỉ một số khách hàng hiện đang sử dụng tính năng này, nhưng một số khác đã sẵn sàng. Các nhà phát triển cũng đang làm việc trên một trình xây dựng khác để thử nghiệm, đã sẵn sàng và đang được điều tra.

Một vấn đề là liệu các nhà xây dựng có thể xử lý các giao dịch blob một cách chính xác hay không, điều này dự kiến ​​sẽ sớm được giải quyết;

devnet10 sẽ được khởi chạy khi devnet9 ổn định, dự kiến ​​​​sẽ là lần cuối cùng trước testnet. Đầu ra của buổi lễ KZG trên mạng chính sẽ được thử nghiệm trên mạng thử nghiệm, cũng như các thay đổi về giới hạn rời rạc do EIP-7514 giới thiệu;

Các nhà phát triển đề xuất rằng EOF phải là tính năng cốt lõi của bản nâng cấp EL tiếp theo ở Praha và điều này có thể xảy ra ngay sau Dencun, EOFdevnet có thể được xây dựng trong khoảng 1 tháng;

Các vấn đề về L2EVM và VerkleTrie đã được thảo luận nhiều lần mà không có giải pháp rõ ràng, cả hai vấn đề này dự kiến ​​sẽ được thảo luận thêm trong những tuần/tháng tới. 

Về phía L2, cuộc gọi hội nghị đầu tiên về các cách tiềm năng để tiêu chuẩn hóa chức năng EVM L1 và L2 đã được lên kế hoạch vào tuần tới. Những người triển khai VerkleTrie cũng đang tổ chức các cuộc gọi hội nghị thường xuyên và khi công việc xung quanh Cancun kết thúc, nhóm EL sẽ bắt đầu xem xét sâu hơn hai đề xuất này và các ứng cử viên khác cho Praha. Cuộc họp ACDE tiếp theo dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào lúc 14:00 UTC ngày 26 tháng 10.