ETF tương lai Ethereum có đòn bẩy gấp 2 lần đầu tiên sẽ được ra mắt tại Hoa Kỳ vào hôm nay

Ethereum ETF (ETHU) có đòn bẩy gấp 2 lần do Volatility Shares đưa ra sẽ được niêm yết tại Hoa Kỳ vào ngày hôm nay. Được biết, khoản đầu tư của ETHU Ethereum sẽ trở thành quỹ ETF Ethereum có đòn bẩy đầu tiên ở Hoa Kỳ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr