Echelon Foundation điều chỉnh lịch mở khóa token “Founder PRIME”, hoãn thời gian mở khóa Parallel Founders một năm

Echelon Foundation đã thông báo trên Twitter về việc điều chỉnh lịch phát hành và mở khóa token “Founder PRIME” theo yêu cầu của Parallel Studios. Các thay đổi cụ thể như sau:

  • Lịch trình mở khóa Parallel Studios Treasury: Hoãn lại một năm đến tháng 6 năm 2025 và kết thúc vào tháng 12 năm 2027.
  • Lịch trình mở khóa Parallel Founders: Hoãn lại một năm đến tháng 6 năm 2025.
  • Lịch trình mở khóa Parallel Founder Boost: Kéo dài thêm một năm, kết thúc việc phát hành mở khóa token của Founder vào tháng 12 năm 2027.
  • Token bộ đệm: Ngoài 600.000 PRIME đã bị khóa trong 3 năm, Parallel Founders cũng sẽ gia hạn token bộ đệm hiện có trong hợp đồng thông minh bộ đệm Wayfinder cho đến tháng 6 năm 2025.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr