Dymension Network triển khai Rollup hỗ trợ IBC trên testnet

DymensionNetwork, một mạng được thiết kế để tạo thuận lợi cho việc triển khai các mạng Rollup mô-đun, đã triển khai Rollup hỗ trợ IBC trên mạng thử nghiệm 35-C. Nhà phát triển có thể sử dụng bộ công cụ phát triển Rollup tương thích với EVM do DymensionNetwork cung cấp để phát triển ứng dụng. Chuỗi khối mô-đun EVMRollApp sẽ sử dụng EVMOS làm mã thông báo Gas.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr