DWF Liquid Markets ra mắt các cặp giao dịch ZERO/USDT, FLR/USDT và cặp giao dịch khác

DWF Liquid Markets ra mắt cặp giao dịch ZERO/USDT, FLR/USDT, VIC/USDT, SAROS/USDT, TRAC/USDT, MAPO/USDT và ZENT/USDT. Đầu tháng 2, DWF Labs đã công bố ra mắt Liquid Markets, một nền tảng giao dịch OTC cấp tổ chức. Nền tảng này cung cấp nền tảng giao dịch OTC tuân thủ cho tokenAltcoin , hoạt động 24/7.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr