Dữ liệu: TVL sinh thái Sanctum vượt quá 1 tỷ USD

Giao thức LST sinh thái Solana Sanctum đã đăng trên nền tảng X rằng TVL sinh thái hiện tại đã vượt quá 1 tỷ đô la Mỹ. Theo suy đoán của các thành viên cộng đồng, số liệu thống kê TVL sẽ bao gồm TVL của gói token LST và các giao thức liên quan đến hoạt động của Wonderland.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr