Dữ liệu: Tổng quy mô của China Bitcoin ETF vượt mốc 1 tỷ HKD

Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2024, tổng quy mô của China Bitcoin ETF đã vượt mốc 1 tỷ đô la Hồng Kông

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr