Dữ liệu : Tổng giá trị vốn hóa thị trường crypto là 2,7 nghìn tỷ USD và thị phần của BTC là 50,0%

Dữ liệu của CoinGecko cho thấy tổng giá trị vốn hóa thị trường crypto là 2,7 nghìn tỷ USD, với mức giảm 0,1% trong 24 giờ. Ngoài ra, thị phần của BTC là 50,0% và thị phần của ETH là 17,0%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr