Dữ liệu: Nguồn cung stablecoin đã giảm khoảng 12% từ đầu năm đến nay

Theo dữ liệu từ TheBlock, tổng nguồn cung stablecoin đã giảm kể từ giữa năm 2022. Nguồn cung của stablecoin đã giảm khoảng 12% cho đến năm 2023, từ 139 tỷ đô la vào đầu năm xuống còn 122 tỷ đô la vào tháng 8. Giám đốc điều hành ShipyardSoftware Mark Lurie tin rằng nếu Paypal có thể chứng minh trường hợp sử dụng của stablecoin, không chỉ tiện ích của nó sẽ trở nên không thể phủ nhận mà các tổ chức tài chính truyền thống khác cũng sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh để áp dụng stablecoin và động thái của Paypal có thể là chất xúc tác chính cho việc áp dụng stablecoin.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights