Dữ liệu: Litecoin halving dự kiến ​​​​sẽ diễn ra trong 50 ngày nữa

Theo dữ liệu của Tokenview, vẫn còn 50 ngày trước khi Litecoin (LTC) giảm một nửa vào năm 2023. Việc giảm một nửa dự kiến ​​sẽ xảy ra vào ngày 3 tháng 8 năm 2023, khi đó phần thưởng khối sẽ giảm từ 12,5 LTC xuống 6,25 LTC.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr