Blockchain WAX sắp mở rộng sang thị trường NFT

Twitter blockchain WAX vừa thông báo họ sẽ mở rộng sang thị trường NFT, những người tham gia sớm sẽ nhận được phần thưởng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr