Dữ liệu giao dịch quỹ ETF tài sản ảo Hồng Kông ngày 4 tháng 6 năm 2024

Theo PANews, tính đến hết phiên giao dịch ngày 4 tháng 6 năm 2024, tổng khối lượng giao dịch của 6 quỹ ETF tài sản ảo được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồng Kông đạt khoảng 19,361 triệu đô la Hồng Kông.

Chi tiết khối lượng giao dịch theo từng quỹ ETF:

  • ChinaAMC Bitcoin ETF (03042.HK): 10,4081 triệu HKD
  • ChinaAMC ETH ETF (03046.HK): 2,3773 triệu HKD
  • Harvest Bitcoin ETF (03439.HK): 2,9485 triệu HKD
  • Harvest ETH ETF (03179.HK): 322.500 HKD
  • Boshi Bitcoin ETF (03008.HK): 1.934.200 HKD
  • Boshi ETH ETF (03009.HK): 1.370.400 HKD

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr