Đảo Chaowan đã phát hành Boring Ape BAYC # 4956 Bộ sưu tập kỹ thuật số Erchuang “Sự sáng tạo cơ bản của loài Boring Ape”

Golden Finance đưa tin rằng Chaowan Island đã công bố việc ra mắt tác phẩm sáng tạo thứ hai mang tên “Sự sáng tạo cơ bản của loài Boring Ape” với chú khỉ buồn chán BAYC # 4956 làm nhân tố cốt lõi, với tổng số ấn bản giới hạn là 10.000 bản và số phát hành đầu tiên là 1.000 bản. Đồng thời thành lập “Câu lạc bộ rễ cây vượn hú”.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr