Dữ liệu: ETH giảm xuống dưới 3.500 ĐÔ LA

ETH/USDT hiện đang giao dịch ở mức 3542,98 USD, giảm 3,68% trong 24 giờ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr