Dữ liệu: BNB giảm xuống dưới $700

Binance-BNB/USDT hiện đang giao dịch ở mức 700,40 USD, giảm 0,77% trong 24 giờ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr