Thu nhập inscription Ordinals vượt quá 480 triệu đô la Mỹ và tổng khối lượng đúc vượt quá 66,97 triệu chiếc.

Dữ liệu của Dune cho thấy thu nhập phí tích lũy từ đúc inscription Ordinals trên giao thức Bitcoin NFT đã đạt tới 6.834,7805 BTC, tương đương khoảng 484.591.817 USD. Tổng số inscription đúc hiện nay lên tới 66.974.894.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr