Dữ liệu: Binance Labs đã chuyển 3,75 triệu GMT sang Binance 1 giờ trước

Theo nhà phân tích trên chuỗi Ember Chain, Binance Labs đã chuyển 3,75 triệu GMT (trị giá khoảng 730.000 USD) sang Binance 1 giờ trước. Binance Labs đã mở khóa tổng cộng 75 triệu GMT từ dự án STEPN kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2023, trong đó 31,83 triệu GMT đã được chuyển sang Binance.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr