Dữ liệu : Arthur Hayes hiện nắm giữ hơn 30,17 triệu đô la tài sản crypto

Theo giám sát Chuỗi Arkham , người sáng lập BitMEX , Arthur Hayes hiện đang nắm giữ crypto trị giá 30,173 triệu USD. Trong đó: 7685 ETH, trị giá 27,17 triệu USD; 1,02 triệu SUSDE, trị giá 1,1 triệu USD; 1,963 triệu WILD, trị giá 1,06 triệu USD; 75.000 ETHFI, trị giá 39.946 Pendle , trị giá 583.000 BOBA, trị giá 171,0 USD; 00; 95.600 ENA, trị giá 71.400 USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr