Powell bị các nhà lập pháp đặt câu hỏi về sự giám sát của Fed đối với hoạt động tiền điện tử

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã tuyên bố trong một lá thư gửi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell rằng các thư giám sát và quy định gần đây của Fed (SR23-7 và SR23-8) đã làm suy yếu tiến trình lập pháp của Quốc hội nhằm thiết lập khung pháp lý cho thanh toán stablecoin, chắc chắn sẽ ngăn chặn các tổ chức tài chính tham gia vào hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số. Đại diện Patrick French Hill và Bill Huizeng viết trong thư: “Bằng cách ban hành các thư quy định này, Cục Dự trữ Liên bang ngăn các ngân hàng phát hành thanh toán ổn định hoặc tham gia vào hệ sinh thái thanh toán ổn định. Khung pháp lý do Quốc hội thiết lập sẽ bảo vệ người tiêu dùng tốt hơn và cung cấp sự tham gia vào thị trường Tuy nhiên, chưa đầy hai tuần sau đó, Cục Dự trữ Liên bang đã ban hành SR23-7 và SR23-8 mà không nói chuyện với Quốc hội. Hợp tác để xây dựng cơ chế hoạt động.”

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights