Dora Factory sẽ airdrop Token gốc DORA cho tất cả những người staking ATOM và 1,04 triệu địa chỉ đủ điều kiện

Dora Factory đã airdrop phí gas của Token gốc của mình cho tất cả những người staking ATOM vào ngày 5 tháng 6 và 1,04 triệu địa chỉ điều kiện nhận token DORA. DORA là Token gốc của Dora Vota, một Chuỗi ứng dụng quản trị phi tập trung được phát triển bởi Dora Factory sử dụng Cosmos SDK.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr