Donald Trump: Musk sẽ không mua Twitter

Watcher.Guru đã phát hành một video về bài phát biểu của Trump, trong đó Trump nói rằng Musk sẽ không mua Twitter.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr